محسن جامعی

شعر نوشته

همه هستند ولی مانده به کامل شدنم,یک عدد آدم کمیاب که انسان باشد! دانلود عکس انسان گاهی خودش را اشتباهی آدم حساب می کند! محسن

ادامه مطلب »
محسن جامعی

شعر نوشته

و خدا رحم کند تا نرسد روزی که,قید موهای خودش را بزند دختر شهر دانلود عکس هیچ جنگی خطرناک و کشنده تر از این نیست

ادامه مطلب »