شعر نوشته

همه هستند ولی مانده به کامل شدنم,یک عدد آدم کمیاب که انسان باشد! دانلود عکس انسان گاهی خودش را اشتباهی آدم حساب می کند! محسن جامعی