شاعر اردبیلی

شعر نوشته

و خدا رحم کند تا نرسد روزی که,قید موهای خودش را بزند دختر شهر دانلود عکس هیچ جنگی خطرناک و کشنده تر از این نیست که دختری رو در روی ارتش آینه ها مو های خودشو تسلیم کنه! محسن جامعی

خانه

محسن جامعی,دبیر,شاعر,ترانه سرا,مربی,نویسنده,برنامه نویس,طراح سایت قرار بود فقط شب ها بخوابم، صبح ها به زحمت بلند بشم، برم سر کاری که سی سال از عمرمو شامل خواهد شد و اسم همه این هارو بزارم زندگی! برای من، زندگی تجربه کردن هر حرفه و هنری بود که ازش خوشم بیاد حتی بدون کوچک ترین استعدادی! زندگی …

خانه ادامه »